Project-Management-1024x682

Събиране на оферти с Обява по ЗОП за “Основен ремонт на общински пътища в Община Белене”

Връзка към профила на купувача за изтегляне на образците за подготовка и представяне на оферта и указания за изпълнение: “Основен ремонт на общински пътища в […]