Автобусно разписание

РАЗПИСАНИЕ

на

автобусни линии обслужващи Община Белене

ЗА град Плевен ОТ град Плевен
07:10 часа през Българене 10:30 часа през Лозица
08:10 часа през Лозица 14:15 часа през Българене
12:35 часа през Лозица 16:45 часа през Лозица и Кулина вода
17:15 часа през Кулина вода и Лозица 19:00 часа през Българене
   
ЗА град Свищов ОТ град Свищов
14:00 часа през гара Ореш 16:00 часа през гара Ореш
17:30 часа през Петокладенци, гара Ореш 18:30 часа през гара Ореш
   
ЗА град Левски ОТ град Левски
08:00 часа през Петокладенци 12:30 часа през Петокладенци
   
ЗА град София ОТ град София
07:10 часа през Българене, Плевен 14:00 часа през Плевен, Лозица и

Кулина вода

* Всички автобуси тръгват петнадесет минути преди обявения част от спирката на ул.

„Фердинанд Дечев” №1 (пред ГУП АЕЦ) и спират на спирката на ул. „Възраждане”

№1 (срещу РПК)

Автобуси на други превозвачи:

ЗА град Свищов

(тръгва от ул. „Любен Каравелов №1, зад блок Младост)

ОТ град Свищов

(тръгва Автогара Свищов)

08:00 часа през гара Ореш 07:00 часа през гара Ореш
08:20 часа през гара Ореш

(идва от Никопол)

07:35 часа през гара Ореш

(отива в Никопол)

12:20 часа през гара Ореш

(идва от Никопол)

12:30 часа през гара Ореш
15:00 часа през гара Ореш 13:30 часа през гара Ореш

(отива в Никопол)