Бюджет

Решение №10/27.01.2017 г. на Общински съвет-Белене за приемане на Бюджет 2017 на Община Белене
Приложения към Решение №10/27.01.2017 г. на Общински съвет-Белене

—————————————————————————————————–

Покана за публично обсъждане за поемане на дългосрочен дълг /.


Покана за публично обсъждане на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Белене към 31.12.2015г. /.


Справка за предоставяните суми на превозвачи за компенсиране на превозите по утвърдената транспортна схема /кликнете върху горното изречението за да бъдете отведени към качения материал/


Решение № 27 от 29.01.2016 за приемане на бюджет на Община Белене за 2016 г. /кликнете върху горното изречението за да бъдете отведени в панела с качения материал/


Приложения към решение № 27 от 29.01.2016 г. /кликнете върху горното изречението за да бъдете отведени в панела с качените материали за обсъджането/


Формула за разпределяне на средствата между училищата в община Белене, прилагащи системата на делегирани бюджети за 2016г. и Протокол /кликнете върху горното изречението за да бъдете отведени в панела с качения материал


Отчет на касовото изпълнение на бюджета на Община Белене към 31.12.2014г. /кликнете върху горното изречението за да бъдете отведени в панела с качените материали за обсъджането/


Решение за приемане на бюджета на Община Белене за 2015 г.


 

Отчет за изпълнението на бюджет 2014 г.


 

Месечен отчет за касовото изпълнение на Бюджета на Община Белене към 31.10.2015г.