Бюджет

———————————————————————————
Решение №10/30.01.2019 г. на ОбС.-Белене, за приемане на Бюджета на Община Белене за 2019г. с Приложенията към него
———————————————————————————

Формула за разпределяне на средствата между училищата на територията на гр. Белене за 2018г.

—————————————————————————————————–

Формула за разпределяне на средствата между детските градини в Община Белене, прилагащи системата на делегирани бюджети за 2018 г.

———————————————————————————

Решение №06/01.02.2018 г. на Общински съвет-Белене за приемане на Бюджет 2018 на Община Белене и с Приложенията към него

—————————————————————————————————–
Решение №10/27.01.2017 г. на Общински съвет-Белене за приемане на Бюджет 2017 на Община Белене
Приложения към Решение №10/27.01.2017 г. на Общински съвет-Белене

—————————————————————————————————–

Покана за публично обсъждане за поемане на дългосрочен дълг /.


Покана за публично обсъждане на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Белене към 31.12.2015г. /.


Справка за предоставяните суми на превозвачи за компенсиране на превозите по утвърдената транспортна схема /кликнете върху горното изречението за да бъдете отведени към качения материал/


Решение № 27 от 29.01.2016 за приемане на бюджет на Община Белене за 2016 г. /кликнете върху горното изречението за да бъдете отведени в панела с качения материал/


Приложения към решение № 27 от 29.01.2016 г. /кликнете върху горното изречението за да бъдете отведени в панела с качените материали за обсъджането/


Формула за разпределяне на средствата между училищата в община Белене, прилагащи системата на делегирани бюджети за 2016г. и Протокол /кликнете върху горното изречението за да бъдете отведени в панела с качения материал


Отчет на касовото изпълнение на бюджета на Община Белене към 31.12.2014г. /кликнете върху горното изречението за да бъдете отведени в панела с качените материали за обсъджането/


Решение за приемане на бюджета на Община Белене за 2015 г.


 

Отчет за изпълнението на бюджет 2014 г.


 

Месечен отчет за касовото изпълнение на Бюджета на Община Белене към 31.10.2015г.