График и Дневен ред на Постоянните комисии

График комисии-2016

График и Дневен ред на Постоянни комисии-2017

2018 година

 

месец Януари 2018 г. – График на заседанията на ПК – 25.01.2018 г.
Дневен ред на заседанията на ПК за 25.01.2018 г.
_________________________

месец Февруари 2018 г. – График на заседанията на ПК – …02.2018 г.
Дневен ред на заседанията на ПК за …02.2018 г.
__________________________

месец Април 2018 г. – График на заседанията на ПК – …04.2017 г.
Дневен ред на заседанията на ПК за …04.2018 г.
__________________________

месец Май 2018 г. – График на заседанията на ПК – …05.2018 г.
Дневен ред на заседанията на ПК за …05.2018 г.

__________________________

месец Юни 2018 г. – График на заседанията на ПК – …06.2018 г.
Дневен ред на заседанията на ПК за …06.2018 г.


месец Юли 2018 г. – График на заседанията на ПК – …07.2018 г.


месец Август 2018 г. – График на заседанията на ПК – …08.2018 г.
Дневен ред на заседанията на ПК за …08.2018 г.


месец Октомври 2018 г. – График на заседанията на ПК – …10.2018 г.
Дневен ред на заседанията на ПК за …10.2018 г.

____________________________________________________________________

месец Декември 2018 г. – График на заседанията на ПК – …12.2018 г.
Дневен ред на заседанията на ПК за …12.2018 г.