Декларации

ДЕКЛАРАЦИИ И РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗПКОНПИ

Публичен регистър на подалите декларации, съгласно чл. 41, ал. 1 от ЗПКОНПИ и чл. 1 от Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет-Белене и декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – II част

Съгласно чл. 37, ал. 1, т. 12-14 от ЗПКОНПИ публична е само II част от декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ (Декларации за имущество и интереси: I част – имущество; II част – интереси)

ДАТА

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО

ЧЛ. 35, АЛ.1, Т. 2 ОТ ЗПКОНПИ

ПОДА-ДЕНА

ЗАБЕЛЕЖКА

001

29.05.2018 г.

Венцислав Петров

кмет на кметство Бяла вода

I част

II част

в срок

CD, ежегодна

002

30.05.2018 г.

Румен Георгиев

кмет на кметство Кулина вода

I част

II част

в срок

CD, ежегодна

003

04.06.2018 г.

Марио Дончев

кмет на кметство Петокладенци

I част

II част

в срок

CD, ежегодна

004

04.06.2018 г.

д-р Лъчезар Апостолов

управител на МЦ „БелМедик”

I част

II част

в срок

CD, ежегодна

005

05.06.2018 г.

Светослав Ангелов

кмет на кметство Татари

I част

II част

в срок

CD, ежегодна

006

07.06.2018 г.

Росен Гайдарски

управител на „Здраве” ЕООД

I част

II част

в срок

CD, ежегодна

007

08.06.2018 г.

Калин Петракиев

кмет на кметство Деков

I част

II част

в срок

CD, ежегодна

008

08.06.2018 г.

д-р Наталия Мадова

управител на „МБАЛ-Белене”

I част

II част

в срок

CD, ежегодна

Списък на неподалите в срок декларации, съгласно чл. 1 от Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет-Белене няма такива лица

 

Мандат 2015-2019

[embeddoc url=”http://belene.bg/wp-content/uploads/2015/12/KMBT_215_07477.pdf” download=”all”]Мандат 2015-2019

Изтегли документа

————————————————————————————–

Мандат 2011-2015

Момчил Спасов

Калин Петракиев

Светослав Ангелов

Марио Дончев

Стефан Николов

Юлия Фичева

Радка Дончева

Лидия Георгиева

Светослава Христова

Надя Ганчева

Катя Симеонова

Петър Ангелов

Николай Арабаджиев

Росица Златева

Владимир Мънев

Мая Ангелова

Бистра Павловска

Веселка Врайкова

Емил Михайлов

Пламен Гендов

Красимир Тодоров