Дневен ред на заседания на ОбС Белене

Извънредна сесия на ОбС-Белене на 30.11.2016г.

08 Ноември 2016г.

Януари 2016 г.

декември 2015 г.

септември 2015 г. 

 


2019 година

Дневен ред редовно заседание на ОбС-Белене – 30.01.2019 г.

Дневен ред редовно заседание на ОбС-Белене – 25.02.2019 г.

———————————————

2018 година

Дневен ред редовно заседание на ОбС-Белене – 01.02.2018 г.

Дневен ред редовно заседание на ОбС-Белене – 07.03.2018 г.

Дневен ред редовно заседание на ОбС-Белене – 19.04.2018 г.

Дневен ред редовно заседание на ОбС-Белене – 29.05.2018 г.

Дневен ред редовно заседание на ОбС-Белене – 28.06.2018 г.

Дневен ред редовно заседание на ОбС-Белене – 17.08.2018 г.

Дневен ред редовно заседание на ОбС-Белене – 27.09.2018 г.

Дневен ред редовно заседание на ОбС-Белене – 31.10.2018 г.

Дневен ред редовно заседание на ОбС-Белене – 30.11.2018 г.

Дневен ред редовно заседание на ОбС-Белене – 28.12.2018 г.


2017 година

Дневен ред извънредно заседание на ОбС-Белене – 13.01.2017 г.

Дневен ред редовно заседание на ОбС-Белене – 27.01.2017 г.

Дневен ред извънредно заседание на ОбС-Белене – 15.02.2017 г.

Дневен ред редовно заседание на ОбС-Белене – 01.03.2017 г.

Дневен ред извънредно заседание на ОбС-Белене – 23.03.2017 г.

Дневен ред редовно заседание на ОбС-Белене – 13.04.2017 г.

Дневен ред редовно заседание на ОбС-Белене – 19.05.2017 г.

Дневен ред редовно заседание на ОбС-Белене – 22.06.2017 г.

Дневен ред редовно заседание на ОбС-Белене – 04.09.2017 г.

Дневен ред извънредно заседание на ОбС-Белене – 25.09.2017 г.

Дневен ред редовно заседание на ОбС-Белене – 06.11.2017 г.

Дневен ред извънредно заседание на ОбС-Белене – 15.11.2017 г

Дневен ред редовно заседание на ОбС-Белене – 19.12.2017 г.