Дневен ред на заседания на ОбС Белене

Извънредна сесия на ОбС-Белене на 30.11.2016г.

08 Ноември 2016г.

Януари 2016 г.

декември 2015 г.

септември 2015 г. 

2018 година


Дневен ред редовно заседание на ОбС-Белене – 01.02.2018 г.

Дневен ред редовно заседание на ОбС-Белене – 07.03.2018 г.

Дневен ред редовно заседание на ОбС-Белене – 19.04.2018 г.

Дневен ред редовно заседание на ОбС-Белене – 29.05.2018 г.

Дневен ред редовно заседание на ОбС-Белене – 28.06.2018 г.

Дневен ред редовно заседание на ОбС-Белене – 17.08.2018 г.

Дневен ред редовно заседание на ОбС-Белене – 27.09.2018 г.

Дневен ред редовно заседание на ОбС-Белене – 31.10.2018 г.


Дневен ред извънредно заседание на ОбС-Белене – 13.01.2017 г.

Дневен ред редовно заседание на ОбС-Белене – 27.01.2017 г.
—————–

Дневен ред извънредно заседание на ОбС-Белене – 15.02.2017 г.
_____________

Дневен ред редовно заседание на ОбС-Белене – 01.03.2017 г.

Дневен ред извънредно заседание на ОбС-Белене – 23.03.2017 г.

_____________

Дневен ред редовно заседание на ОбС-Белене – 13.04.2017 г.

______________

Дневен ред редовно заседание на ОбС-Белене – 19.05.2017 г.

______________

Дневен ред редовно заседание на ОбС-Белене – 22.06.2017 г.

______________

Дневен ред редовно заседание на ОбС-Белене – 04.09.2017 г.

Дневен ред извънредно заседание на ОбС-Белене – 25.09.2017 г.

_______________

Дневен ред редовно заседание на ОбС-Белене – 06.11.2017 г.

Дневен ред извънредно заседание на ОбС-Белене – 15.11.2017 г.

_________________

Дневен ред редовно заседание на ОбС-Белене – 19.12.2017 г.