Достъп до обществена информация

Вътрешни правила за достъп до обществена информация

GDE Error: Requested URL is invalid

Предложение за инвестиционно предложение в имот 177036, землище село Деков

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Инвестиционно намерение за изграждане на част от Крайдунавски парк град Белене

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Списък със имоти за индивидуално и общо ползване съгласно чл.37и от ЗСПЗЗ за стопанската 2015-2016г.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)