Заместник – кмет

Малина Златкова Ешекова е родена на 31.07.1976 година. Има висше икономическо образование, магистър „Маркетинг и планиране” и придобита квалификация „Икономист-плановик” от СА „Димитър Ап. Ценов” – Свищов. От 01.07.2004 г. работи в Дирекция „Социално подпомагане” – Белене като от 02.04.2012 г. е нейн директор. Малина Ешекова бе председател на Общинска избирателна комисия-Белене за мандат 2011-2015 г. Семейна е с две деца.

От 23.11.2015 г. Малина Ешекова е заместник-кмет на община Белене.

MALINA ESHEKOVA