Заповеди на кмета

Заповед на кмета на общината за одобряване на ПУП-ПР на ул. “Милан Василев”

Заповед за сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Община Белене за 2017г.
Заповед N:857/14.08.2015г. за избори на кметове на кметства в Община Белене

Заповед N:836/06.08.2015г.

Заповед N:805/23.07.2015г.

Заповед N:983/23.09.2015г.

Заповед N:1059/29.10.2015г.