Избори – парламент 2017 г.

Заповед на кмета на общината за образуване на избирателни секции в община Белене за парламентарните избори за 44-то НС (Качено на: 01.02.2017)

Съобщение за среща относно назначаване съставите на СИК във връзка с избори за 44-то НС (Качено на: 08.02.2017)

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) (Качено на 10.02.2017)

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.  (чл.39, ал.1 от ИК) (Качено на 15.03.2017)

СПИСЪК НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.36, АЛ.1, АЛ.4 И ЧЛ.37, АЛ.1 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС,
ПОПРАВКИ И ЗАЛИЧАВАНЕ СЪГЛАСНО ЧЛ.44 ОТ ИК

Секции гр. БЕЛЕНЕ;

Секция с. Бяла вода;

Секция с. Деков;

Секция с. Кулина вода – Първи лист, Втори лист, Трети лист;

Секция с. Татари – Първи лист, Втори лист;

Секция Петокладенци.