Контакти

Mail to: press@belene.bg

За контакти с Общински съвет-Белене:
e-mail: obs.belene@gmail.com

За контакти с общински вестник “Дунавски новини”:
e-mail: dunavskinovini@gmail.com