Търгове и конкурси

Обява за търг на 03.10.2018г. за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ-землище Община Белене

Tърг на 22.08.2018 г. за продажба на дървесина от 3 обекта в общински горски фонд на Община Белене

Tърг с тайно наддаване на 15.08.2018г. за отдаване под наем на мери, пасища и ливади от ОПФ

Tърг с тайно наддаване на 13.06.2018г. за отдаване под наем на общински поземлени имоти

Търг с тайно наддаване на 25.04.2018г. за отдаване под наем на Поземлени имоти

Търг с тайно наддаване за продажба и наеми на имоти и ДМА общинска собственост на 10.01.2018г.

Търг с тайно наддаване за продажба и наеми на имоти и ДМА общинска собственост на 15.11.2017г.

Обява за търг за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на регистрирани собственици на пасищни селскостопански животни на 27.09.2017г.

Договори от търг на 22.08.2017г. за продажба на дървесина от 3 обекта в общински горски фонд на Община Белене

Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на собственици на пасищни селскостопански животни на 02.08.2017г.

Обява за общински търг с тайно наддаване за отдаване под наеми на имоти на 19.07.2017г.

Обява за търг за отдаване под наем на общински имоти и сгради на 10.05.2017г.

Обява за публичен търг за продажба и отдаване под наем на общински недвижими имоти

Обява за търг за дървесина – 31.10.2016г. (обект-1 и обект-2)

Обява търг за 19.10.2016г. за отдаване под наем на рибарник.

Обява за публичен търг с тайно наддаване на 21.09.2016г. за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд.

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски имоти в землището на гр.Белене:

Обява търг за общински имоти на 10 август 2016г.

ТЪРГ 05.08.2015г.

ТЪРГ 11.09.2015г.

ТЪРГ 16.09.2015г.

ТЪРГ 28.10.2015г.

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ

Обява за провеждане на публичен търг на 15.06.2016г. за разпореждане с общински имоти -продажба и наем