Търгове и конкурси

Обява за търг на 22.08.2017г. за продажба на дървесина от 3 обекта в общински горски фонд на Община Белене

Обява за търг за отдаване под наем на общински имоти и сгради на 10.05.2017г.

Обява за публичен търг за продажба и отдаване под наем на общински недвижими имоти

Обява за търг за дървесина – 31.10.2016г. (обект-1 и обект-2)

Обява търг за 19.10.2016г. за отдаване под наем на рибарник.

Обява за публичен търг с тайно наддаване на 21.09.2016г. за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд.

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски имоти в землището на гр.Белене:

Обява търг за общински имоти на 10 август 2016г.

ТЪРГ 05.08.2015г.

ТЪРГ 11.09.2015г.

ТЪРГ 16.09.2015г.

ТЪРГ 28.10.2015г.

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ

Обява за провеждане на публичен търг на 15.06.2016г. за разпореждане с общински имоти -продажба и наем