ДГ “Бодра смяна”

ДГ „Бодра смяна” отваря врати на 3 декември 1979 г. В детската градина се отглеждат деца от 1 до 7-годишна възраст, разпределени в една яслена и четири градински групи.
Възпитателно-образователният процес е съобразен с държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и обучение, Конвенцията за правата на детето и се провежда по одобрени от МОН програми, програмни системи и учебни помагала.
Можем с гордост да кажем, че за своите повече от 35 години сме се утвърдили като модерно и съвременно детско заведение, в което децата се учат да знаят, да правят и да живеят с другите.
С откриване на детското заведение през 1979 година за директор е назначена Магдалена Перникова. След конкурс от 1994 г. директор на детското заведение е Руска Квецинска – магистър, специалност ПУП, втора ПКС, работила като детски учител, методист, педагог в яслена група, директор с група.

НАШИТЕ ПРИОРИТЕТИ:
– Осигуряване на равен достъп и качествено образование за всяко дете;
– Детето се развива и преживява всеки миг от детството си, расте със самочувствие, че е значимо, ценно и обичано;
– Качествен учебно-възпитателен процес;
– Интегриране дейността на детското заведение със семейството, училище и обществени организации;
– Оптимално управление, кoeтo гарантира конкурентноспособността и престижа на детската градина

КАКВО ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:
– Специално отношение към всяко дете;
– Висококвалифицирани педагози и специалисти;
– Медицинско обслужване;
– Функционална база:
– просторни занимални със собствен облик и интериор;
– физкултурен салон, оборудван с разнообразни уреди и пособия за физическа и игрова дейност;
– вътрешен двор – използва се за празници и развлечения, както и за обучение по БДП;
– озеленен двор с оборудвани площадки за всяка група
– Целодневен престой на децата в детското заведение;
– Школи по интереси;
– Сертификат за училищна готовност;
– Сътрудничество с родители, Ден на отворени врати

КАКВО ЩЕ НАМЕРИ ДЕТЕТО ПРИ НАС:
– Своя неповторим ден;
– Уютна, вълшебна среда, наситена с емоции, в която децата играят, учат, строят, рисуват, пеят, творят, намират приятели, празнуват заедно;
– Учение, което при нас е забавление;
– Учителка – предпочитан приятел, съветник, помощник;
– Много приятели

КЛУБОВЕ:
– Театър, театър;
– Традиции;
– Изобразително изкуство

ИЗВЪНУЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ:
– Изучаване на народни танци;
– Чуждоезиково обучение – руски и английски език;
– Занимания по футбол и хандбал

Освен това детското заведение е генератор на свежи съвременни идеи – внедряване на ИКТ при работа с децата, работа по наши и международни проекти, работа в е-Twinning платформата.

ДГ „БОДРА СМЯНА” ИМА ОПИТ В РАБОТА ПО ПРОЕКТИ И КОНКУРСИ:
– Успешно приключил проект по Програма Коменски 2011-2013 г. в партньорство със седем европейски държави;
– Награди и грамоти на Двореца на децата за участие в Международен фестивал „Приятели на България”, Раздел „Извънкласни и извън учебни дейности” – 2011 г., директор и старши-учител Теменужка Арабаджиева;
– Работа онлайн в Е-Twinning платформата и Национален знак за качество за детската градина;
– Участие в Национални конференции по ПУО;
– Ежегодни грамоти на учители за участия в области конференции по ПУО;
– Работа по мини-проекти по различни теми – всички учители;
– Множество награди на децата от областни, национални и международни фестивали;
– Обмяна на опит с детскатата градина от гр. Шедува, Литва (от 2013 г.);
– Работа по проект на ММС, Програма „Спорт за децата от детските градини”, съвместно с ФК „Гигант” – Белене – от 2013 до днес, а от 2016 г. работа и с Хандбален клуб „Дунав” – Белене.
От 2009 г. се работи по проекти в платформата на e-Twinning и има реализирани онлайн проекти с редица учебни заведение в страната, в Европа, Северна Африка и Азия, за което детското заведение е наградено с Национален и Европейски знак за качество за работа в платформата.
Само през учебната 2015/2016 г. ОДЗ „Бодра смяна” работи по 5 международни и 2 национални проекта в платформата e-Twinning.
Благодарение на професионализма на учителите, детското заведение има обобщен опит при работа с децата по следните теми:
– Работа по БДП в детската градина;
– Празниците, традициите и обичаите в живота на децата;
– Екологично възпитание и обучение;
– Гражданско образование в детската градина;
– Художествената литература за творческата изява и реализация;
– Ползване на интерактивни техники за работа с децата;
– Работа по мини-проекти;
– От 2014 г.педагозите работят по програмите на „Джуниър Ачийвмънт България” за предприемачество и инициатива.
В момента детското заведение работи по спечелен проект от Кампанията „За чиста околна среда – 2016 г.” на ПУДООС-МОСВ на тема „Обичам природата и аз участвам”.

 

КОНТАКТИ:
ДГ „Бодра смяна”
град Белене – п.к. 5930
ул. „Димитър Благоев” №1
тел. 0658/ 3 33 51
e-mail: odzbs@abv.bg
страница във Фейсбук: ОДЗ ” Бодра смяна ‘ , Белене
директор: Руска Квецинска – e-mail: r_kvecinska@abv.bg

ruskaдиректорът на ДГ „Бодра смяна” Руска Квецинска

 

stefkaмомент от Ден на отворени врати

turjмомент от тържество със заглавие “Приказка за България”, 2016 г.

3

момент от занимания по футбол

 

 

 

 

 

 

 

druv4etaмомент от дейност по залесяване в двора на детската градина

4Баба Марта на гости в ДГ „Бодра смяна”

5Випуск 2016 година