Протоколи 2015г.

Протокол №1 от 06.11.2015 г.

Протокол №2 от 09.11.2015 г.

Протокол № 3 от 09.12.2015 г.

Протокол №4 от 15.12.2015 г.

Протокол №5 от 29.12.2015 г.