Протоколи 2016г.

Протокол №6 от 29.01.2016 г.

Протокол №7 от 29.02.2016 г.

Протокол №15 от 08.11.2016г.

Протокол №16 от 30.11.2016г.

Протокол № 17 от 23.12.2016 г.

Протокол № 18 от 30.12.2016 г.