Протоколи 2017г.

Протокол №1 от 13.01.2017 г.

Протокол №2 от 27.01.2017 г.

Приложения към Решение №10 от Протокол №2/27.01.2017 г.

Протокол №3 от 15.02.2017 г.

Протокол №4 от 01.03.2017 г.

Протокол №5 от 23.03.2017 г.

Протокол № 6 от 13.04.2017 г.

Протокол № 7 от 19.05.2017 г.

Протокол № 8 от 22.06.2017 г.

Протокол № 9 от 04.09.2017 г.

Протокол №10 от 25.09.2017 г.

Протокол №11 от 06.11.2017 г.

Протокол №12 от 15.11.2017 г.

Протокол №13 от 19.12.2017 г.