Протоколи 2018г.

Протокол №1 от 01.02.2018 г.
Приложения към Решение №6/01.02.2018 г.
Приложения към Решение №7/01.02.2018 г.

Протокол №2 от 07.03.2018 г.

Протокол №3 от 19.04.2018 г.

Протокол №4 от 29.05.2018 г.

Протокол №5 от 28.06.2018 г.

Протокол №6 от 17.08.2018 г.

Протокол №7 от 27.09.2018 г.

Протокол №8 от 31.10.2018 г.

Протокол №9 от 30.11.2018 г.

Протокол №10 от 28.12.2018 г.