Протоколи 2019г.

Протокол №1 от 30.01.2019 г.

Протокол №2 от 25.02.2019 г.

Протокол №3 от 05.04.2019 г.

Протокол №4 от 15.05.2019 г.

Протокол №5 от 28.05.2019 г.

Протокол №6 от 05.08.2019 г.

Протокол №7 от 02.09.2019 г.

Протокол №8 от 12.09.2019 г.

Протокол №9 от 15.10.2019 г.