Протоколи на Общински съвет

Протоколи на общинския съвет през мандат 2015-2019 г.

Протоколи 2016г.

Протокол №1 от 06.11.2015 г.

Протокол №2 от 09.11.2015 г.

Протокол № 3 от 09.12.2015 г.

Протокол №4 от 15.12.2015 г.

Протокол №5 от 29.12.2015 г.

Протокол №6 от 29.01.2016 г.

Протокол №7 от 29.02.2016 г.

 

Протокол № 17 от 23.12.2016 г.

Протокол № 18 от 30.12.2016 г.

2017 ГОДИНА

Протокол №1 от 13.01.2017 г.

Протокол №2 от 27.01.2017 г.

Приложения към Решение №10 от Протокол №2/27.01.2017 г.

Протокол №3 от 15.02.2017 г.

Протокол №4 от 01.03.2017 г.

Протокол №5 от 23.03.2017 г.

Протокол № 6 от 13.04.2017 г.

Протокол № 7 от 19.05.2017 г.

Протокол № 8 от 22.06.2017 г.

Протокол № 9 от 04.09.2017 г.

Протокол №10 от 25.09.2017 г.

Протокол №11 от 06.11.2017 г.

Протокол №12 от 15.11.2017 г.