Протоколи на Общински съвет

Протоколи на общинския съвет през мандат 2015-2019 г.

Протоколи 2016г.

Протокол №1 от 06.11.2015 г.

Протокол №2 от 09.11.2015 г.

Протокол № 3 от 09.12.2015 г.

Протокол №4 от 15.12.2015 г.

Протокол №5 от 29.12.2015 г.

Протокол №6 от 29.01.2016 г.

Протокол №7 от 29.02.2016 г.

 

Протокол № 17 от 23.12.2016 г.

Протокол № 18 от 30.12.2016 г.

2017 ГОДИНА

Протокол №1 от 13.01.2017 г.

Протокол №2 от 27.01.2017 г.

Приложения към Решение №10 от Протокол №2/27.01.2017 г.

Протокол №3 от 15.02.2017 г.

Протокол №4 от 01.03.2017 г.

Протокол №5 от 23.03.2017 г.

Протокол № 6 от 13.04.2017 г.

Протокол № 7 от 19.05.2017 г.

Протокол № 8 от 22.06.2017 г.

Протокол № 9 от 04.09.2017 г.

Протокол №10 от 25.09.2017 г.

Протокол №11 от 06.11.2017 г.

Протокол №12 от 15.11.2017 г.

Протокол №13 от 19.12.2017 г.

2018 ГОДИНА

Протокол №1 от 01.02.2018 г.
Приложение № 1 към Решение №1/01.02.2018 г. може да намерите в стая 15 и стая 31 на Община Белене;
Приложения към Решение №6/01.02.2018 г.
Приложения към Решение №7/01.02.2018 г.

Протокол №2 от 07.03.2018 г.

Протокол №3 от 19.04.2018 г.

Протокол №4 от 29.05.2018 г.

Протокол №5 от 28.06.2018 г.

Протокол №6 от 17.08.2018 г.

Протокол №7 от 27.09.2018 г.

Протокол №8 от 31.10.2018 г.

Протокол №9 от 30.11.2018 г.

Протокол №10 от 28.12.2018 г.

2019 ГОДИНА