Общински съвет

Общински съвет – Белене, мандат 2015 – 2019