ПРОЕКТИ на наредби, правилници, правила

Декември 2016
Ноември 2016
Октомври 2016
Септември 2016
Август 2016

2017 година

Правилник за организацията и дейността на Наблюдателна комисия при Общински съвет-Белене за мандат 2015-2019 г. – ПРОЕКТ
Мотиви за приемане на Правилник за организацията и дейността на Наблюдателна комисия при Общински съвет-Белене за мандат 2015-2019 година
—————————————————————————————-
Правилник за изменение и допълнение на Правилник за реда и начина на отпускане на финансова помощ в полза на физически лица от община Белене, приет с Решение № 60/06.04.2016 г. на Общински съвет-Белене – ПРОЕКТ
Мотиви за приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за реда и начина на отпускане на финансова помощ в полза на физически лица от община Белене, приет с Решение № 60/06.04.2016 г. на Общински съвет-Белене
Правилник за реда и начина на отпускане на финансова помощ в полза на физически лица от община Белене – ПРОЕКТ

________________________________________________________________

Правилник за финансово подпомагане на деца с изявени дарби от община Белене – ПРОЕКТ