ПРОЕКТИ на наредби, правилници, правила

Декември 2016
Ноември 2016
Октомври 2016
Септември 2016
Август 2016

2017 година
Проект! на Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Белене (2017-2020) (18.04.2017г.)

Проект! на Наредба и мотиви за условията и реда за вписване в регистъра на общинските детски градини на ЦПЛР-ОДК (11.04.2017г.)

Проект! на Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в Община Белене в периода 2016г.-2020г. (31.03.2017г.)

Правилник за организацията и дейността на Наблюдателна комисия при Общински съвет-Белене за мандат 2015-2019 г. – ПРОЕКТ
Мотиви за приемане на Правилник за организацията и дейността на Наблюдателна комисия при Общински съвет-Белене за мандат 2015-2019 година
—————————————————————————————-
Правилник за изменение и допълнение на Правилник за реда и начина на отпускане на финансова помощ в полза на физически лица от община Белене, приет с Решение № 60/06.04.2016 г. на Общински съвет-Белене – ПРОЕКТ
Мотиви за приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за реда и начина на отпускане на финансова помощ в полза на физически лица от община Белене, приет с Решение № 60/06.04.2016 г. на Общински съвет-Белене
Правилник за реда и начина на отпускане на финансова помощ в полза на физически лица от община Белене – ПРОЕКТ

________________________________________________________________

Правилник за финансово подпомагане на деца с изявени дарби от община Белене – ПРОЕКТ