Решения 2017

Решение №1/13.01.2017 г.
Решение №2/27.01.2017 г.
Решение №3/27.01.2017 г.
Решение №4/27.01.2017 г.
Решение №5/27.01.2017 г.
Решение №6/27.01.2017 г.
Решение №7/27.01.2017 г.
Решение №8/27.01.2017 г.
Решение №9/27.01.2017 г.
Решение №10/27.01.2017 г.
Решение №11/15.02.2017 г.
Решение №12/01.03.2017 г.
Решение №13/01.03.2017 г.
Решение №14/01.03.2017 г.
Решение №15/01.03.2017 г.
Решение №16/01.03.2017 г.
Решение №17/01.03.2017 г.
Решение №18/01.03.2017 г.
Решение №19/01.03.2017 г.
Решение №20/01.03.2017 г.
Решение №21/01.03.2017 г.
Решение №22/23.03.2017 г.
Решение №23/23.03.2017 г.
Решение №24/13.04.2017 г.
Решение №25/13.04.2017 г.
Решение №26/13.04.2017 г.
Решение №27/13.04.2017 г.
Решение №28/13.04.2017 г.
Решение №29/13.04.2017 г.
Решение №30/13.04.2017 г.
Решение №31/13.04.2017 г.
Решение №32/13.04.2017 г.
Решение №33/13.04.2017 г.
Решение №34/19.05.2017 г.
Решение №35/19.05.2017 г.
Решение №36/19.05.2017 г.
Решение №37/19.05.2017 г.
Решение №38/19.05.2017 г.
Решение №39/19.05.2017 г.
Решение №40/19.05.2017 г.
Решение №41/19.05.2017 г.
(към Решение №41/19.05.2017 г. – Споразумение)
Решение №42/19.05.2017 г.
Решение №43/19.05.2017 г.
Решение №44/22.06.2017 г.
Решение №45/22.06.2017 г.
Решение №46/22.06.2017 г.
Решение №47/22.06.2017 г.
Решение №48/22.06.2017 г.
Решение №49/22.06.2017 г.
Решение №50/22.06.2017 г.
Решение №51/22.06.2017 г.
Решение №52/04.09.2017 г.
Приложение към Решение 52/04.09.2017 г.
Решение №53/04.09.2017 г.
Приложение към Решение №53/04.09.2017 г.
Решение №54/04.09.2017 г.
Решение №55/04.09.2017 г.
Решение №56/04.09.2017 г.
Решение №57/04.09.2017 г. – Не влиза в сила, съгласно
Заповед РД-29-8/14.09.2017 г. на Областния управител на област Плевен
Решение №58/04.09.2017 г. – Не влиза в сила, съгласно
Заповед РД-29-9/14.09.2017 г. на Областния управител на област Плевен
Решение №59/04.09.2017 г.
Решение №60/04.09.2017 г.
Решение №61/04.09.2017 г.
Решение №62/04.09.2017 г.
Решение №63/04.09.2017 г.
Решение №64/25.09.2017 г.
Решение №65/25.09.2017 г.
Решение №66/25.09.2017 г.
Решение №67/25.09.2017 г.
Решение №68/06.11.2017 г.
Решение №69/06.11.2017 г.
Решение №70/06.11.2017 г.
Решение №71/06.11.2017 г.
Решение №72/06.11.2017 г.
Решение №73/06.11.2017 г.
Решение №74/06.11.2017 г.
Решение №75/06.11.2017 г.
Решение №76/15.11.2017 г.
Решение №77/15.11.2017 г.
Решение №78/19.12.2017 г.
Решение №79/19.12.2017 г.
Решение №80/19.12.2017 г.
Решение №81/19.12.2017 г.
Решение №82/19.12.2017 г.
Решение №83/19.12.2017 г.
Решение №84/19.12.2017 г.
Решение №85/19.12.2017 г.
Решение №86/19.12.2017 г.
Решение №87/19.12.2017 г.
Решение №88/19.12.2017 г.
Решение №89/19.12.2017 г.
Решение №90/19.12.2017 г.
Решение №91/19.12.2017 г.