Стратегии, планове и програми

Програма за управление на отпъдъците 2015-2020 /кликнете върху описанието/


Програма за опазване на околната среда на община Белене за мандат 2015г.-2020г. /кликнете върху описанието/


Програма на кмета на община Белене за мандат 2015г.-2019г. /кликнете върху описанието/


Общински план за развитие за периода 2014 г. – 2020 г. /кликнете върху описанието/

Доклад за 2016 г. за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Белене за периода 2014 – 2020 г.


Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Белене /кликнете върху описанието/