Структура

Общински съвет-Белене, мандат 2015 -2019