Транспорт и чистота

Заповед за сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Община Белене за 2017г.
Заповед за сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Община Белене през 2016