Указател на Решения на Общински съвет-Белене от 2019 г.

Указател на Протокол №1/30.01.2019 г.

Указател на Протокол №2/25.02.2019 г.

Указател на Протокол №3/05.04.2019 г.

Указател на Протокол №4/15.05.2019 г.

Указател на Протокол №5/28.05.2019 г.

Указател на Протокол №6/05.08.2019 г.

Указател на Протокол №7/02.09.2019 г.

Указател на Протокол №8/12.09.2019 г.

Указател на Протокол №9/15.10.2019 г.