Указател на Решения на Общински съвет-Белене от 2018 г.

Указател на решенията, приети с Протокол №1/01.02.2018 г.
Указател на решенията, приети с Протокол №2/07.03.2018 г.