Указател на Решения на Общински съвет-Белене от 2018 г.

Указател на решенията, приети с Протокол №1/01.02.2018 г.
Указател на решенията, приети с Протокол №2/07.03.2018 г.
Указател на решенията, приети с Протокол №3/19.04.2018 г.
Указател на решенията, приети с Протокол №4/29.05.2018 г.
Указател на решенията, приети с Протокол №5/28.06.2018 г.
Указател на решенията, приети с Протокол №6/17.08.2018 г.
Указател на решенията, приети с Протокол №7/27.09.2018 г.
Указател на решенията, приети с Протокол № 8/31.10.2018 г.
Указател на решенията, приети с Протокол № 9/30.11.2018 г.
Указател на решенията, приети с Протокол № 10/28.12.2018 г.