СЪОБЩЕНИЕ:

Със  Заповед 1114/19.11.2015 г. Кмета на община Белене определи:

Работно време на Общинска администрация – гр.Белене, както следва,

от понеделник до петък:

Сутрин     от  08:00 ч. до 12:00 ч.

Следобед  от 13:00 ч. до 17:00 ч.

За  отделите:

  • Отдел „Център за информация и обслужване на гражданите” да работят без прекъсване на плаващ график от 08.00 ч. до 17.00 ч.
  • Отдел „Устройство на територията и общинска собственост” да работят без прекъсване на плаващ график от 08.00 ч. до 17.00 ч.
  • Отдел „Местни данъци и такси” да работят без прекъсване на плаващ график от 08.00 ч. до 18.00 ч.

ЗАПОВЕД №1114/19.11.2015г.