Милен Дулев, Кмет на община Белене: „361 688,26 лв. СА НЕПЛАТЕНИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ”

Веднага след полагането на клетва (6 ноември, петък) поисках изготвянето на Справка за неплатените разходи по дейности към 9 ноември 2015 година, съгласно представени фактури в Община Белене.

Тя показва, че 361 688,26 лв. са неплатените разходи на Община Белене към тази дата. Публикувана е във вида, в който ми е предоставена от главния счетоводител Мая Терзиева, директор Дирекция „Обща администрация” Елена Маринова и Ина Джантова. Цифрите сами по себе си говорят.

СПРАВКА