Покана за заседание на Общински съвет-Белене – 29.02.2016 г

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М Общинските съветници на заседание на Общински съвет-Белене, което ще се проведе на 29.02.2016 г. (понеделник) от 14.00 часа в зала № 26 на общинската администрация при следния Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Предложение от […]

» Read more