Подписка за ремонт на входната артерия на Белене

Уважаеми жители на община Белене!
Кметът на община Белене и Местна коалиция “Бъдеще за община Белене” предприемат действия за ремонт на входната магистрала на град Белене. Поради това, че тя е част от републикански път е необходимо първо да отправим своето искане до Народното събрание. Имаме уверение, че ще получим съдействието на управляващите. Предвид гореизложеното решихме, че за да проличи ясно какво е желанието на всички жители на Общината започваме събиране на подписи за основен ремонт на входна магистрала в град Белене, част от републикански път III – 5202. Бланки за събиране на подписи ще има в централата на община Белене и на други места, които допълнително ще уточним.