Покана за среща по МИГ Белене-Никопол

ПОКАНА Община Белене има удоволствието да Ви покани да участвате в провеждането на информационна среща, свързана с консултиране с местната общност за подготовката на Стратегията за местно развитие на територията на общините Белене и Никопол. Срещата се провежда в изпълнение на дейности по проект по Договор № РД 50-150/07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1.„Помощ за […]

» Read more