“Енеркемикал” ЕООД със спечелен проект

СЪОБЩЕНИЕ На 09.02.2016 г. „Енеркемикал” ЕООД подписа договор с Министерството на икономиката по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”, наименование на проекта: „Увеличаване на потенциала за конкурентно и ефективно производство, чрез модернизация на технологиите в „Енеркемикал” ЕООД”. Дружеството подрежда своите цели в следния ред: – дългосрочни цели – предприятието да затвърди и […]

» Read more