Проект на Правилник за реда и начина за определяне на „Спортист на годината“ в Община Белене

Предложение от Красимир Тодоров – председател на ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм“ към Общински съвет – Белене

Download (PDF, 3.51MB)