Разговор с началник-отдел “Екология, озеленяване и чистота” в Община Белене Милена Илиева

РАЗГОВОР С МИЛЕНА ИЛИЕВА – НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ „ЕКОЛОГИЯ, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЧИСТОТА” В ОБЩИНА БЕЛЕНЕ

– Г-жо Илиева, измина месец откакто Община Белене стартира инициативата „Да събираме разделно на работа и вкъщи”. Какви са резултатите?
– Желанието на общинското ръководство е гражданите да превърнат разделното събиране в част от начина им на живот. Инициативата „Да събираме разделно на работа и вкъщи” носи редица ползи – както финансови, така и за природата. Стремим се да провокираме у съгражданите ни това мислене. Наблюденията ми показват, че значително намалява количеството на събирания отпадък – част от хората осъзнават ползите от това.
Знаете, че преди месец започна извозване на битовите отпадъци до Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол), което се намира в село Санадиново. Транспортът до там е доста скъп. Събирайки отпадъците разделно още вкъщи и на работното място, ние спестяваме пари от бюджета на Общината, които могат да се използват за други разходи. Знаете също, че раздавахме чували – жълт и зелен цвят. Предстоят ни още редица дейности, стимулиращи разделното събиране, за които съвсем скоро отново ще разговаряме с Вас, за да информирате жителите на община Белене.
Вярвам, че при желание всичко е възможно. Едва ли разпределянето на отпадъците още преди да ги поставим в кошчетата е непосилна мисия. И ако на нас – възрастните, ни е по-трудно, убедена съм, че за децата това действие ще е забавно.
– Предвижда ли се поставянето на нови съдове за отпадъци в града?
– Дейностите по сметосъбирането и сметоизвозването, обработка на депа, както и по поддържане чистотата в териториите за обществено ползване в населените места на община Белене през 2016 г. се извършват съгласно План-сметка за необходимите разходи, утвърдена от Общински съвет – Белене.
Един от основните разходи от одобрените средства е закупуването на нови съдове за отпадъци. Тази година ще бъдат закупени еднофамилни кофи, които ще се доставят на домакинствата и фирмите, които имат нужда от подмяна на съдовете.
Предвижда се поставянето на съдове и за зелени отпадъци – 30 броя, които са така актуални през летния сезон. Броят им няма да е достатъчен, но хората могат да поставят окосената трева, както и други растителни отпадъци в непосредствена близост до съдовете за отпадъци. Зелените отпадъци ще се събират и извозват с камион, доставен на община Белене по Проект № DIR-5112122-3-68 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол), където община Белене е партньор.
През тази година сметосъбирането и сметоизвозването на битови отпадъци в Община Белене се извършва от два сметосъбирачни автомобила по предварително уточнен график. Планирано е също закупуването на нови паркови кошчета, с които да подменим старите в централна градска част, парковете и детските площадки. Това предстои в най-близко време.
– Споменахте окосената трева от жителите на Белене. А как Общината се грижи за зелените площи през летния сезон?
– Почистването на уличните платна, поддържането на детски площадки и междублокови пространства, косенето на тревните площи в централна градска част, парковете и други територии за обществено ползване в град Белене се извършва от 38 броя лица, назначени към обслужваща група „Комунална дейност” към План-сметка 2016 г., от които 22 лица са на половин работен ден.
Техниката, която участва в почистването на уличните платна и местата около съдовете за отпадъци е трактор ТК-80, трактор „Кубота” и Камион Мерцедес 308 д.
Тази година се извършва косене и поддръжка на тревни площи на над 160 дка. Тяхната обработка започна в края на месец март. Падналите обилни валежи през май и юни бяха причина за по-буйната растителност и създадоха интензивни дейности по поддръжка на зелените площи в града. Част от тревните площи се косят за шести път. Зелените площи в Белене се косят с 6 броя моторни коси, 1 брой самоходна косачка, 1 брой тракторна косачка за парково косене. С приоритет са централна градска част, парковете, детските площадки, районите около учебните заведения, междублоковите пространства и местата за спорт и отдих – фитнес-площадки, стадиона.
И тази година Община Белене предлага услуга „косене с храсторез”, от която са се възползвали 30 броя лица.
Редовно се извършва косене на тревните площи около Античната митница „Димум”, Крайдунавския парк, площите в стадион „Гигант”, района на Автогарата и парка до тенис кортовете, както и входна артерия на града. Гробищният парк ежедневно се почиства, поддържа и коси от лице, назначено с постоянно работно място за Гробищния парк и периодично се изпраща лице с моторна косачка.
Да изглежда градът ни чист и подреден е грижа не само на Общината. Ако всеки поддържа мястото пред входа, пред двора или търговския си обект, Белене би бил още по-зелен и подреден град.
Вярвам, че заедно ще се справим с пречките и трудностите и ще бъдем удовлетворени от резултатите.
Разговаря
Ралица Господинова