Публично обсъждане на дългосрочен заем

Поемането на дългосрочен дълг от Фонд „ФЛАГ” с цел обединяване в един на съществуващи дългове, поети за осигуряване на собственото участие на Община Белене при реализация на проекти по Оперативни програми на Европейския съюз, бе обсъдено публично на 4 юли. Съществуващите дългове, които ще бъдат обединени и рефинансирани в един са за: проект „Димум – античната митница на Мизия” по […]

» Read more