Д-р Петко Романов е завеждащ “Неврологично отделение” в “МБАЛ-Белене”

Д-р Петко Романов е новият завеждащ „Неврологично отделение” в „Многопрофилна болница за активно лечение-Белене” ЕООД. „В беленската болница ще работя като невролог. Това е моята специалност и това съм работил над 30 години. Част от професионалния ми път е преминал в Белене. 10 години съм бил Началник „Медицинска служба” на Военно формирование 28880 – Белене. Работил съм и като невролог […]

» Read more

Публично обсъждане на дългосрочен заем

Поемането на дългосрочен дълг от Фонд „ФЛАГ” с цел обединяване в един на съществуващи дългове, поети за осигуряване на собственото участие на Община Белене при реализация на проекти по Оперативни програми на Европейския съюз, бе обсъдено публично на 4 юли. Съществуващите дългове, които ще бъдат обединени и рефинансирани в един са за: проект „Димум – античната митница на Мизия” по […]

» Read more

“Фестивал на река Дунав” 2016 Белене – първо издание

“Фестивал на река Дунав” се проведе през изминалите дни на територията на ПП „Персина”. Тази година Международният ден на река Дунав – 29 юни, бе отбелязан с много мероприятия в тридневна програма. Над 81 милиона жители в 14 държави отбелязват празника на Дунава. Целта на района е той да се превърне в традиция, а на територията на град Белене да […]

» Read more
1 2 3