Предложение за наредба за определяне на размера на местните данъци и такси

Докладна записка

от Милен Павлов Дулев

Кмет на Община Белене

Относно: Приемане на Наредба за измение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци и такси на територията на Община Белене град Белене…

Изтегли файла