Събиране на оферти с Обява по ЗОП за “Основен ремонт на път РVN 1001/ІІ-52, Ореш-Деков/ – Татари – Петокладенци – в границите на населените места”

Download (PDF, 793KB)