Конкурс за Коледна картичка и украса обявяват Община Белене и “Екоколект” АД

ОБЩИНА БЕЛЕНЕ И „ЕКОКОЛЕКТ” ОРГАНИЗИРАТ КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КОЛЕДНА КАРТИЧКА И КОЛЕДНА УКРАСА

І. Целева група:
В конкурса могат да участват ученици от I до VІІ клас от училищата на територията на община Белене.

ІI. Партньори:
ОБЩИНА БЕЛЕНЕ и „ЕКОКОЛЕКТ“ АД

ІІІ. Процедура за кандидатстване и оценка:
Коледните картички и Коледните украси трябва да бъдат изработени от природни и/или екологични (рециклирани) материали. Коледните картички да съдържат Коледно пожелание.
Към всеки продукт да бъде надписан: име, класът и училището на участника.

Лице за контакт и приемане на конкурсните предмети:
Румяна Кондрова – Община Белене, стая №17.
Представените за конкурса предмети ще бъдат оценени от комисия, съставена от представители на „Екоколект“ АД и Община Белене.

ІV. Краен срок:
12 декември 2016 година.

V. Приключване на конкурса и награждаване:
Победителите в конкурса ще бъдат обявени и наградени в края на 20 декември 2016 г. от 10.00 часа на Коледния празник.
Снимки на най-добрите предмети ще бъдат публикувани в сайтовете на Община Белене и „ЕКОКОЛЕКТ“ АД.

Повече информация можете да получите на тел. 02/ 971 13 47 или 0658/3 10 61, вътр.117; на сайта: www.ecocollect.bg и obshtinabl@abv.bg

k