Обява за публичен търг за продажба и отдаване под наем на общински недвижими имоти

Download (PDF, Unknown)