Д-р Наталия Мадова е новият управител на “МБАЛ-Белене” ЕООД

ДО Д-Р НАТАЛИЯ МАДОВА УПРАВИТЕЛ НА „МБАЛ-БЕЛЕНЕ” ЕООД ГРАД БЕЛЕНЕ ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС УВАЖАЕМА ДОКТОР МАДОВА, Приемете поздравите ни по случай избирането Ви за управител на „Многопрофилна болница за активно лечение-Белене” ЕООД – град Белене! Вие успяхте да покажете по-добри резултати по време на проведения за длъжността конкурс. Протоколът от него бе одобрен, а оценката на Комисията, извършила избора, бе утвърдена […]

» Read more

Бюджет 2017 на Община Белене бе приет

С аплодисменти и с пълно единодушие от 17 гласа ЗА Общински съвет-Белене на 27 януари по време на редовно заседание прие най-важния финансов документ на Общината – Бюджет 2017. Общата му рамка е на 5 278 601,00 лв., в т.ч. държавни приходи – 2 691 133,00 лв. и местни приходи – 2 587 468,00 лв. „Един балансиран и реалистичен бюджет” – […]

» Read more

Министерски съвет предостави на Община Белене имот за безвъзмездно управление

По време на последното си заседание, което се проведе днес – 25 януари, правителството предостави на Община Белене безвъзмездно за управление имот – публична държавна собственост, включващ терен от 110 дка и шест сгради на остров „Персин“ (Втори обект). Предложението за това е на кмета на община Белене Милен Дулев и подкрепено от Общински съвет-Белене с Решение №1/13.01.2017 г. „Това […]

» Read more

Новости в Център за социална рехабилитация и интеграция – Белене

– Г-жо Добранчева, от 1 януари тази година Центърът, който ръководите, е държавно делегирана дейност. Какви промени донесе това? – С Решение № 145 от 30.12.2016 г. Общински съвет-Белене откри социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция” – делегирана от държавата дейност, намиращ се в град Белене, ул. „Христо Ботев” № 11, ет. 4, като бюджетно звено на пряко […]

» Read more
1 2 3