Д-р Наталия Мадова е новият управител на “МБАЛ-Белене” ЕООД

ДО
Д-Р НАТАЛИЯ МАДОВА
УПРАВИТЕЛ НА „МБАЛ-БЕЛЕНЕ” ЕООД
ГРАД БЕЛЕНЕ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

УВАЖАЕМА ДОКТОР МАДОВА,

Приемете поздравите ни по случай избирането Ви за управител на „Многопрофилна болница за активно лечение-Белене” ЕООД – град Белене!
Вие успяхте да покажете по-добри резултати по време на проведения за длъжността конкурс. Протоколът от него бе одобрен, а оценката на Комисията, извършила избора, бе утвърдена на 27 януари с Решение на Общински съвет-Белене. Решението бе подкрепено от всичките 17 общински съветници.
Пожелаваме Ви здраве, нестихваща енергия и воля да се справяте с всяко предизвикателство, което Ви поднася животът! Като прокурист на беленската болница през последните месеци, Вие успяхте да покажете много добри резултати. Уверени сме, че те ще се увеличават и ще постигнете това, което цялата общественост на община Белене очаква – да имаме престижно лечебно заведение, в което да се предлагат качествени и достъпни услуги.
Успех!

Милен Дулев,
кмет на община Белене

д-р Бистра Павловска,
председател на Общински съвет-Белене

27 януари 2017 г.