Новости в Център за социална рехабилитация и интеграция – Белене

– Г-жо Добранчева, от 1 януари тази година Центърът, който ръководите, е държавно делегирана дейност. Какви промени донесе това?
– С Решение № 145 от 30.12.2016 г. Общински съвет-Белене откри социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция” – делегирана от държавата дейност, намиращ се в град Белене, ул. „Христо Ботев” № 11, ет. 4, като бюджетно звено на пряко подчинение на кмета на община Белене, с капацитет 25 места, считано от 01.01.2017 г. Числеността на персонала и средствата за издръжка и работни заплати се определят по стандарт като делегирана от държавата дейност от Министерство на финансите. До декември 2016 г. ЦСРИ-Белене работеше само с деца и младежи до 35-годишна възраст, но след като бе одобрен за държавно делегирана дейност, Центърът разшири своите целеви групи и дейности, започвайки да работи не само с деца и младежи, но и с възрастни с различни видове потребности.
– Какви услуги предлагате и какви специалисти работят в Центъра?
– В Центъра вече работят следните специалисти: логопед (от град Свищов), психолог, кинезитерапевт/рехабилитатор, социален педагог, специален педагог и педагог. Това ни дава възможност да предлагаме на потребителите услугите: социална интеграция; педагогическа подкрепа, логопедична, психологична, трудотерапевтична и рехабилитационна дейност; организация на свободното време; подкрепа на родители и консултиране на семейството. В най-кратки срокове Центърът ще започне да предлага мобилност на услугите в семейна среда. Тази дейност ще се извършва не само на територията на град Белене, но и на територията на селата към община Белене. Центърът разполага с оборудвана зала по кинезитерапия и ателие по арттерапия, логопедичен кабинет, психологичен кабинет, кабинет за педагогическа работа. Помещенията са оборудвани и обзаведени с всички необходими средства за нуждите на потребителите на услугите.
– Каква е цената за услугите и как могат да се свържат с Вас?
– Услугите са безплатни за потребителите ни, които са ученици до 20-годишна възраст. Безплатни са и за тези потребители, които желаят да получават услугите в домовете си. Всеки, който проявява интерес, може да посети Центъра всеки работен ден сутрин от 8.30 до 12.30 часа и следобяд от 13.30 до 17.30 часа. Той се намира на четвъртия етаж на Медицински център „БелМедик” (бившата поликлиника). Надявам се, че жителите на Белене ще ни се доверят и без притеснение ще потърсят услугите в Центъра, а ползите от тях ще са видими за всички. Чрез Вас пожелавам на екипа си много професионални успехи! Вярвам в тях!
Разговаря
Ралица Господинова

Дарина Добранчева, ръководител на Центъра за социална рехабилитация и интеграция – Белене

  екипът на Центъра