Министерски съвет предостави на Община Белене имот за безвъзмездно управление

По време на последното си заседание, което се проведе днес – 25 януари, правителството предостави на Община Белене безвъзмездно за управление имот – публична държавна собственост, включващ терен от 110 дка и шест сгради на остров „Персин“ (Втори обект). Предложението за това е на кмета на община Белене Милен Дулев и подкрепено от Общински съвет-Белене с Решение №1/13.01.2017 г. „Това […]

» Read more

Новости в Център за социална рехабилитация и интеграция – Белене

– Г-жо Добранчева, от 1 януари тази година Центърът, който ръководите, е държавно делегирана дейност. Какви промени донесе това? – С Решение № 145 от 30.12.2016 г. Общински съвет-Белене откри социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция” – делегирана от държавата дейност, намиращ се в град Белене, ул. „Христо Ботев” № 11, ет. 4, като бюджетно звено на пряко […]

» Read more