Д-р Наталия Мадова е новият управител на “МБАЛ-Белене” ЕООД

ДО Д-Р НАТАЛИЯ МАДОВА УПРАВИТЕЛ НА „МБАЛ-БЕЛЕНЕ” ЕООД ГРАД БЕЛЕНЕ ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС УВАЖАЕМА ДОКТОР МАДОВА, Приемете поздравите ни по случай избирането Ви за управител на „Многопрофилна болница за активно лечение-Белене” ЕООД – град Белене! Вие успяхте да покажете по-добри резултати по време на проведения за длъжността конкурс. Протоколът от него бе одобрен, а оценката на Комисията, извършила избора, бе утвърдена […]

» Read more

Бюджет 2017 на Община Белене бе приет

С аплодисменти и с пълно единодушие от 17 гласа ЗА Общински съвет-Белене на 27 януари по време на редовно заседание прие най-важния финансов документ на Общината – Бюджет 2017. Общата му рамка е на 5 278 601,00 лв., в т.ч. държавни приходи – 2 691 133,00 лв. и местни приходи – 2 587 468,00 лв. „Един балансиран и реалистичен бюджет” – […]

» Read more