Работна среща преди сключване на договор за нов проект по Програма ТГС “Румъния-България 2014-2020”

Работна среща между служители от общинска администрация-Белене и представители на трансграничен регионален офис Кълъраш от Съвместния технически секретариат по Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния-България 2014-2020”, се проведе на 2 февруари в зала 26 на Община Белене. По време на срещата бе извършена проверка на редица документи и финансови отчети. Проверката предшества подписването на договор за безвъзмездна финансова помощ по проект […]

» Read more

Конкурс за мартеници обяви Община Белене

ОБЩИНА БЕЛЕНЕ ОБЯВЯВА ВТОРИ ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА МАРТЕНИЦИ „БЯЛО И ЧЕРВЕНО” ГРУПИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА: – Детска градина; – І – ІV клас; – V – VІІ клас; – VІІІ – ХІІ клас; – институции, организации, клубове; – индивидуални участници КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ТВОРБИТЕ: – отговаряне на темата; – художествена стойност; – оригиналност; – автентичност ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТВОРБИТЕ: […]

» Read more