Нова придобивка в ДГ “Мечта” – Белене

В изпълнение на национална програма „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование” 2016 през месец Януари тази година в Община Белене е получен от министерството на образованието и науката мултимедиен прожектор и интерактивна дъска. Оборудването е специално предназначено за целите на предучилищното образование. След теглен жребий между трите детски заведения в общината, комплектът бе отреден за ДГ „Мечта”. Новата […]

» Read more