Жилищни блокове в Белене пред старт за саниране по “Национална програма за енергийна ефективност”

Днес – 7 февруари, се състоя отваряне на ценови оферти по публично състезание по Закона за обществени поръчки (ЗОП) за определяне на изпълнител за саниране по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” на жилищен блок 4/43 в Белене. В най-скоро време предстои издаване на решение за класиране, с което ще се определи изпълнителя на дейността. След изтичане […]

» Read more

Кметът Милен Дулев ориса “Бебе на 2017” в Белене – Венислав

Венислав Венелинов Велев е първото бебе на Община Белене за 2017 година. Малкият господин е роден в Плевен на 8 януари в 12.35 часа. Тежи 3,250 кг и е висок 50 см. Неговите родители – Венелин Иванов Велев и Емел Сенаифова Руждиева-Велева, живеят в областния град, но детето им е жител на нашата община. „Щастливи и доволни сме. Не очаквахме […]

» Read more

Нова придобивка в ДГ “Мечта” – Белене

В изпълнение на национална програма „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование” 2016 през месец Януари тази година в Община Белене е получен от министерството на образованието и науката мултимедиен прожектор и интерактивна дъска. Оборудването е специално предназначено за целите на предучилищното образование. След теглен жребий между трите детски заведения в общината, комплектът бе отреден за ДГ „Мечта”. Новата […]

» Read more

Работна среща преди сключване на договор за нов проект по Програма ТГС “Румъния-България 2014-2020”

Работна среща между служители от общинска администрация-Белене и представители на трансграничен регионален офис Кълъраш от Съвместния технически секретариат по Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния-България 2014-2020”, се проведе на 2 февруари в зала 26 на Община Белене. По време на срещата бе извършена проверка на редица документи и финансови отчети. Проверката предшества подписването на договор за безвъзмездна финансова помощ по проект […]

» Read more

Конкурс за мартеници обяви Община Белене

ОБЩИНА БЕЛЕНЕ ОБЯВЯВА ВТОРИ ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА МАРТЕНИЦИ „БЯЛО И ЧЕРВЕНО” ГРУПИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА: – Детска градина; – І – ІV клас; – V – VІІ клас; – VІІІ – ХІІ клас; – институции, организации, клубове; – индивидуални участници КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ТВОРБИТЕ: – отговаряне на темата; – художествена стойност; – оригиналност; – автентичност ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТВОРБИТЕ: […]

» Read more
1 2 3 4