Обява за търг за отдаване под наем на общински имоти и сгради на 10.05.2017г.

Download (PDF, Unknown)